Hur du justerar hjulaxlarna på Kronan Sulky

Hjulaxlarna på Kronan Sulky går att justera så att hjulen sitter tight mot vagnen. Ibland kan hjulen glappa lite och låta när man går, antingen när man precis fått vagnen eller också efter en tids användning. För att åtgärda detta behöver du alltså justera hjulaxlarna och jag tänkte nu visa hur man gör. Jag visar på den nya sulkyn men det fungerar precis likadant på den gamla.

Först tar du av hjulet genom att trycka in knappen i mitten.

DSC04892

För att lossa hjulaxeln från hjulet trycker du in muttern mot plattan och för axeln genom hjulet.

DSC04893

För att justera axeln krävs två nycklar, en av storlek 10 och en storlek 19.

DSC04894

Med den mindre nyckeln håller du emot medan du drar åt muttern ungefär ett fjärdedels varv med den större nyckeln.

DSC04896

Kontrollera sedan om du behöver dra åt mer och att hjulet fäster ordentligt när du sätter tillbaka det.