Brio Race, Spin och Sitty i vårfärger

Brio Race, Brio Spin och Brio Sitty kommer i två vårfärger vardera. Brio Race kommer med grön och gråblå sufflett med svart klädsel och svart chassi.

Brio Spin kommer i en helt grön färg med svart chassi och en lila färg med svart chassi. Brio-Spin-vårfärg-grönBrio-Spin-Vårfärg-2012-lila

Brio Sitty kommer och i grön och gråblå färg med svart chassi.

Brio-Sitty

Personligen tycker jag nog att den lila spinnen och den gröna sittyn var finast.

Du kan läsa mer om de olika vagnmodellerna i detta inlägget.